Văn bản
  • Số 179 TB- PGD&ĐT THÔNG BÁO Về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 179/TB- PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/03/20
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3