Văn bản
  • Số 30 TB-UBND THÔNG BÁO Về việc dừng tổ chức Lễ hội Xuân Ngọa Vân và Lễ hội Thái miếu nhà Trần năm 2020
  • «Trở về
Số hiệu: 30/TB-UBND
Ngày ban hành: 31/01/20
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 1