Văn bản
  • Số 237 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Đê án sắp xếp tổ chức bộ máy, tin giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Đông Triều đến năm 2021
  • «Trở về
Số hiệu: 237/KH-UBND
Ngày ban hành: 03/12/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 9