Văn bản
  • Số 3192 UBND-CATX V v tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01 CT TU của Ban Thường vụ Thị ủy về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định đội muc bảo hiểm
  • «Trở về
Số hiệu: 3192/UBND-CATX
Ngày ban hành: 25/10/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 3