Văn bản
  • Số 30 2020 NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về công tác văn thư
  • «Trở về
Số hiệu: 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/03/20
Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trích yếu:
1 of 76