Văn bản
  • Số 52 2019 QH14 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
  • «Trở về
Số hiệu: 52/2019/QH14
Ngày ban hành: 12/12/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 15