Văn bản
  • Số 770 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định mức chi phục vụ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 770/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/03/20
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 3