Văn bản
  • Số 456 UBND-DL1 V v triển khai vệ sinh khử khuẩn và cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng chống dịch viêm đương hô hấp cấp
  • «Trở về
Số hiệu: 456/UBND-DL1
Ngày ban hành: 01/02/20
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: