Trường Tiểu học Vĩnh Khê tổ chức tập huấn tìm hiểu Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT mới 2018

Ngày 5,6-3-2020, Trường Tiểu học Vĩnh Khê tổ chức cho toàn thể giáo viên tập huấn tìm hiểu Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT mới 2018. Đây là nhiệm vụ được nhà trường đặc biệt quan tâm trong lộ trình chuẩn bị cho việc thay sách theo chương trình mới.

     Để thực hiện nội dung tập huấn, nhà trường đã tổ chức cho GV tiếp cận với 5 bộ SGK theo Chương trình GDPT 2018. Tiền đề cho việc toàn thể GV của nhà trường thực hiện nhiệm vụ này, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí giáo viên khối lớp 1, giáo viên dự kiến sẽ dạy chương trình mới cùng các giáo viên cốt cán nghiên cứu tìm hiểu trước, thảo luận để tìm được đặc điểm đặc trưng của mỗi cuốn sách. Tập thể giáo viên của nhà trường đã chia theo nhóm tiến hành nghiên cứu sách. Mỗi nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo 1 môn học theo chuyên môn và xuyên suốt 5 bộ sách để có cái nhìn tổng quát từ đó đưa ra những nhận định khách quan nhất.

 

                                     

             Đ/c Phạm Thị Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung tập huấn

     Trong quá trình nghiên cứu, các đồng chí giáo viên của nhà trường đã nghiêm túc tìm hiểu, từ nghiên cứu nội dung chương trình đến tìm hiểu hình thức: kênh hình, kênh chữ, nội dung kiến thức để đối chiếu với mục tiêu cần đạt của môn học đó theo TT 32/2018/TT-BGD&ĐT từ đó có đánh giá kỹ càng và đưa ra lựa chọn bộ sách phù hợp với đặc trưng học sinh của đơn vị, nhà trường chỉ đạo giáo viên nghiên cứu sâu, đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể như: Phù hợp với việc học của học sinh; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại địa phương; Cấu trúc bài dạy, chủ đề bài, kênh hình, kênh chữ, lượng kiến thức, kỹ năng cần đạt, tính thực tiễn. Sau tìm hiểu, lựa chọn, sẽ dự kiến xây dựng phân phối chương trình. Qua tìm hiểu, phân tích các ưu nhược điểm, các nhóm GV đã đưa ra các lựa chọn bước đầu. Tuy mới là kết quả bước đầu song đã đánh dấu sự tìm hiểu nghiêm túc, khách quan của tất cả các thành viên trong nhà trường.

 

                 

                CB-GV tham dự đầy đủ các nội dung tập huấn

 

                

Các tổ nhóm thảo luận, tìm hiểu về nội dung SGK theo chương trình GDPT mới

      Qua việc nghiên cứu tìm hiểu, so sánh ưu nhược điểm của những bộ sách, Trường Tiểu học Vĩnh Khê có ý kiến tham góp với cấp trên về những bộ sách phù hợp với lứa tuổi học sinh, kênh hình, kênh chữ rõ nét đảm bảo đúng tiêu chí lấy học sinh làm trung tâm, đảm bảo tính giáo dục thực tiễn phát triển 5 năng lực và 10 nhóm phẩm chất cho học sinh. Đây là những nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà nhà trường đã và đang thực hiện, sẵn sàng cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

CTV: TRẦN UYÊN


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất